- Mục góp den vào Fam :  200triệu = 50k - 500triệu = 100k - 1 Tỷ den = 150k

Giá góp den vào Fam :  200triệu = 50k - 500triệu = 100k - 1 Tỷ den = 150k

- Giá Bán Fam : 

Fam 455.204 Tóp 1 Có thể vài ngày rớt xuống 2 3 4 (Xem tại tóp fam ) Giá 800kFam 331.224 Điểm Fam Giá 500k (Đã bán)

♥ Giá mới ngày 01/10/2021 Tóp quý Reset về 0 - Úp Fam Siêu rẻ 

- Up 50.000 Điểm Fam = Giá  250k ( Úp  2 3h xong )
- Up 100.000 Điểm Fam = Giá  450k ( Úp  3 4h xong )
Up 200.000 Điểm Fam = Giá 800k ( Úp  10h xong )
Up 500.000 điểm Fam = Giá  1.500.000 ( 1 ngày xong )
- Mua Trên 1.000.000 Điểm Fam = Giá chỉ 2.500.000 ( 2 ngày xong )
♥ Bạn chỉ cần cho mình muộn 1 ác cloes Quản lý của fam hoặc mình vào fam cho mình lên Quản lý Shop tự làm cả ^ ^ đợi vài tiếng là xong ạ

♥ Những khách úp Qua rất là nhiều Đã úp hơn 100 Fam.Tổng lên đến gần 100.000.000 điểm Fam

♥ Hình Ảnh Fam Shop Úp Điểm Fam cho Khách Tổng 9 Tóp Xếp Hạng.Shop đã Úp 8 Tóp lên Hạng Tháng 01/10/2017 đến 01/01/2018