- Fam hạng quý 9 743,974 điểm fam Giá 750k

- Có nhà chứa 100 thành viên