♥ Fam Hạng tổng 58 45.044.934 điểm fam không thắng không thua đẹp

- Giá 1.499.999 (Khách mua sẽ dc tặng 200 triệu den vào fam để mua nhà )