- Mã số 3869 Girl Lv 64 Giã 1.499.999 - 3 icon + icon biggame DIAMOND - 650.000 điểm thông báo - 2 Bộ bay mùa xuân + mùa đông - Bóng bay - Đồ bộ vip + Đồ MadeinVN đẹp - 104 thẻ giảm giá 10% + thẻ 30 50% - DJ 8 tháng - 20 Trang sức (Full Thông Tin)
💙 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web :http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
📞 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
💜 Shop Thu mua Ác Full Thông tin - Úp Điểm Fam Siểu Rẻ
💛 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com