♥ Mã số 3881 Girl Max 99 Giã 1.099.999 - Cánh bay săn bắn - icon gold + 77.000 Điểm thông báo -3 Bộ đồ kỹ niệm 5 10 15 năm - Thẻ sự kiện 2 năm - DJ 2 năm + DJ + Bục đứng 7 tháng - 27 Trang sức (Full Thông Tin)
💙 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web :http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
📞 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
💜 Shop Thu mua Ác Full Thông tin - Úp Điểm Fam - Treo Rum 20k/24h
💛 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com