♥ Mã số 3958 Girl Max 99 86% Giá 3.299.999 - 27 icon đẹp - 2 cánh bay - 1 bộ bay mùa xuân - 2 mặt vip - Đồ bộ vip đẹp + Bộ ẩn đẹp - 4 Bộ black - 3 Hiệu ứng vĩnh viễn - 27 thẻ giảm giá 30% +6 thẻ 50% - 3 Guitar - DJ + Bục đứng còn 6 tháng - 46 Trang sức đẹp (Full Thông Tin)
💙 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
📞 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
💜 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam
💛 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com