♥ Mã số 3960 Boy Lv 10 Giá 2.399.999 - 19 icon đẹp - 1 Cánh bay - 1 Bộ bay mùa đông - 2 Mặt vip - Nhiều bộ vip đẹp + 3 bộ black đẹp - 3 Hiệu ứng vĩnh viễn - DJ + Bục đứng còn 10 tháng - 44 Trang sức (Full Thông Tin)
💙 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
📞 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
💜 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam
💛 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com