♥ Mã số 3963 Cặp Boy Girl Lv 99 - Giá 11.999.999 - 2 điều có TT Hộ mệnh - 2.222.228 Tim - Boy 30 icon - Girl 31 icon - Cặp có đổi cánh + Kỹ vật tình yêu - 2 Ác đồ đôi rất nhiều + Cánh bay giống nhau - 2 ác bục đứng vĩnh viễn - Boy 67 Trang sức - Girl 62 Trang sức (Full Thông Tin)
💙 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
📞 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
💜 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam
💛 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com