♥- ♥ Điều Chỉnh Giá Điểm Fam Giảm đến Gấp 2 lần

 20.10.2013 đã fix 0s nên h ko ai úp dc 0s đâu nhé (Shop ko sử dụng hach để úp điểm Fam các bạn có thể yên Tâm) 

Bảng giá up den vào Fam
- Giá úp den vào Fam : 200 Triệu = 70k (1 Tỷ 150k)

 Bẳng giá Úp Fam mới nhất ngày 29/08/2021 (Chỉ nhận úp trên 50.000 Điểm )

- Úp  50.000  Điểm Fam = 300k
- Úp 100.000 Điểm Fam =  500k
Úp  200.000 Điểm Fam =  800k
Úp  500.000 điểm Fam =  1.500.000
Úp 1.000.000 Điểm Fam = 2.500.000 
- Bạn chỉ cần cho 1 ác của shop vào Fam cho lên quảng lý shop tự làm ạ
- 1 Ngày úp dc 400.000 đến....  (Không sử dụng hach.Vì hach h ko có 0s nửa )
 Các bạn Thuê mình úp rất tiện.Các bạn tự úp phải mở 6 máy và Tiền nét + Điểm Fam rất tốn (1 máy 4k =1h mở 24h thì 1 máy = 96k 1 máy x6 máy = 576k ( 1 ngày bạn có thể úp dc tùm 50.000 trở xuống phải tốn đến 576k(chua tính điểm fam đâu ra và Ngồi canh 6 máy ^.^) Bạn úp tổng 100k sẽ tốn hơn 1 Triệu 200 ^.^
 Những khách úp Qua rất là nhiều Đã úp hơn 100 Fam.Tổng lên đến gần 100.000.000 điểm Fam

♥ Hình Ảnh Fam Shop Úp Điểm Fam cho Khách Tổng 9 Tóp Xếp Hạng.Shop đã Úp 8 Tóp lên Hạng Tháng 01/10/2017 đến 01/01/2018