Lượt xem trang

♣ Úp Tim Siêu Tốc 10.000 Tim = 100k


♣ Bảng giá Bán Vcoi chuyển khoản (Chĩ bán trên 500vcoi = 425k ) giá 85k = 100vcoi
--> Thông báo online Còn hoặc Hết,không cần NT để ? nhé        (đã hết vcoi   )
- 500vcoi = 425k 
- 1000vcoi = 850k
♣ Shop chĩ nhận $ qua Ngân Hàng thôi nhé.Ko nhận Car ĐT hey gì vv.. (Bán vcoi mà đi láy Car thì bán làm gì ^.^)
- Cách chuyển tiền mua Vcoi  các bạn về lại trang chủ xem hướng dẩn mua ác trên shop nhé

♣ ♣Úp Tim Siêu Tốc ♣♣ (úp nhanh nên giá Hơi cao nhé)
- Úp 1 Ngày có thể đạt 10.000 tim đến 20.000 1 ngày úp 5h bình thường (bạn online Bình thường) (Nhẩn mới cưới Úp ít mình tính phí làm lể hồi nhé 1 lần 10vcoi công úp làm lể hội(nhẩn trên 46 ko tính phí ^.^ )
-  Úp Tim từ 'dưới' lv 20 úp đến lv 61 Trang sao  = 800k (phí lể hội chủ ác tự lo nhé) Có thể 4 đến 5 ngày là song(Úp nhiều khi úp xong nên Đổi tên cho An Toàn ^^)
- Úp Tim Lẻ : 10.000 Tim = Giá 100k hoặc 130vcoi
- Nhận úp trên 20.000 Tim - mình không ko úp khóa nhịp- Úp như lever bình thường- bạn có thể lên exep - điểm makeup - điểm point 4rum 
♣ Chú ý : khi mình nhận úp.bạn Nạp săn vcoi trong ác boy mình Tự làm lể hội, Thời giản chơi 12h bạn online bình thường,
Liên hệ ĐT 0126.2626.503 Yahoo 
shophuykhungNo comments: