Lượt xem trang

♣ Nhận Rao Bán Ác Treo lên Shop phí 10%

Dành cho các bạn muốn thanh toán acc nhanh chóng và an toàn, người bán chuyển thông tin cho mình , Tài khoản + pass 1 + pass kênh + sever + Id yahoo + Câu ? + CMND và sen mình Tài khoản ngân hàng của bạn,
sau đó mình sẽ đổi thông tin thành 1 thông tin trung gian, sau 24h thay đổi thông tin thì acc sẽ được treo trong topic này, nếu có người mua acc thì sẽ chuyển tiền vào tk nghân hàng của mình sau đó mình sẽ chuyển thông tin cho người mua và chuyển tiền cho người bán

- Thương lượng giá cả thì pm vs Người gửi bán. . Còn không thì vẫn bán giá như đã ghi.
- Rao bán Phí 10% đối với ác 500k trở lên,50k hoặc 70vcoi đối với ác 500k trở xuống nhé (Đã + tiền phí ngân hàng)
- Khi rao bán ở shop mình,Sẻ đc úp lên shop và FaceBook hơn 5000 bạn bè,nhanh chóng bán ^^

♣ Khi các bạn không treo bán hey gì nửa muốn láy lại Thông tin ác. Shop Vẩn tính tốn phí 10% nhé.Công đổi thông tin + úp lên hình lên Shop

No comments: