Lượt xem trang

♣ Hướng Dẩn Khách THÂY ĐỔI THÔNG TIN

1: Khi mình nhận đc tiền.là khi đó bạn sẽ nhận Được ''Tin Nhắn Thông Tin ác Audition'''
♣ Khi nhận đc tin nhắn (Ví dụ như thế này)
ID huykhung123
Pas Huy123
Pass Kênh 112233
Yahoo: huykhung@yahoo.com.vn
Câu ? bạn thích con gì nhất
trã lời ; concho
CMND 123456789 
Mình ko sen pas yahoo vì mình bảo hành đến khi bạn thay đổi thông tin xong)Lở mất pass mình có thể láy lại - Nếu bạn thay đổi rồi thì mình hết bảo hành nhé

HƯỚNG DẪN ĐỔI THÔNG TIN VTC GAME
1 Đăng ký số điện thoại để tiền hành đổi thông tin :
Bước 1 : 
Ấn vào chữ xác thực như hình trên :
Bước : 2 : Nhập số điện thoại ví dụ như trong hình :
Nhập mã OTP để hoàn thành xác nhận.
Ấn XÁC THỰC là xong.
Đổi mật khẩu bằng số điện thoại tại :
Đổi mật khẩu bằng gmail tại :
ĐỐI VỚI ACC FULL THÔNG TIN CHƯA ĐĂNG KÝ SỐ ĐIỆN THOẠI :

Bước 1 :
Đổi gmail bằng số điện thoại (SMS PLUS)
Tiến hành thay đổi :
Thay đổi câu hỏi bảo mật : 
Cách 1 : Sử dụng Số CMND, Câu hỏi bảo mật, Email đăng ký.
Đăng nhập gmail tại https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox để thay đổi câu hỏi.
Cách 2 : Sử dụng Số điện thoại Bảo mật SMS Plus (Số điện thoại)
Thay đổi CMND (Nếu cần thiết)
Đổi mật khẩu bằng số điện thoại tại :
Đổi mật khẩu bằng gmail tại :