♣ Hướng Dẩn Khách THÂY ĐỔI THÔNG TIN

1: Khi mình nhận đc tiền.là khi đó bạn sẽ nhận Được ''Tin Nhắn Thông Tin ác Audition'''
♣ Khi nhận đc tin nhắn (Ví dụ như thế này)
ID huykhung123
Pas Huy123
Pass Kênh 112233
Yahoo: huykhung@yahoo.com.vn
Câu ? bạn thích con gì nhất
trã lời ; concho
CMND 123456789 
Mình ko sen pas yahoo vì mình bảo hành đến khi bạn thay đổi thông tin xong)Lở mất pass mình có thể láy lại - Nếu bạn thay đổi rồi thì mình hết bảo hành nhé

2: Bạn vào https://vtcgame.vn/ thay đổi thông tin gồm
- 1 bạn thay đổi yahoo trước rồi thay đổi Câu ? nhé (bạn phải thay đổi Yahoo hoặc Gmail mới và có passs yahoo của bạn để vào hổ trợ thông tin mới)
- 2 khi đổi thông tin phải viết cẩn thận,Sai 1 chử củng sai 1 thông tin (khi thay đổi báo ko đúng bạn pm mình để kiếm tra lại nhé) 
♥Hình Ảnh hướng dẩn số 1
1: Bạn Đăng nhập ID và Pass để thây đổi Thong tin(Kích chọn Thây đổi email)
♥Hình Ảnh hướng dẩn số 2
1: Chọn câu ? củ shop sen cho bạn
2: Chọn câu trã lời shop sen cho bạn
3: Ghi email củ shop sen cho bạn
4 :Ghi email mới của bạn muốn đổi 

♥ Khi hiện ra Xin Xác Nhận Thây Đổi 
- Bạn vào Gmail.com hoặc Yahoo.com bạn mới đổi. Trong đó co 1 Thư của VTC gửi về cho bạn
- Như thế này : Bạn nhận được email kích hoạt tài khoản từ Hệ thống tài khoản VTC do bạn có yêu cầu thay đổi email đăng ký tài khoản.
Vui lòng click vào link dưới đây để hoàn tất việc xác thực email thay đổi.
https://vtcgame.vn//verifyemailchange/NjM2NDM0NDQ2NzgzNjkzMDE1LmYzMzExMDc0OTIzYThkZTk5OTFiZTY4NTlkYzM5MDUw
♥ Kích vào là xong đổi thành email mới cho bạn♥Hình Ảnh hướng dẩn số 3
1: Bạn vào hotro.vtc.vn 
2 bạn đăng nhập vào trang hotro.vtc.vn

3 Chọn Gửi yêu cầu hổ trợ Tài khoản VTC ID
♥Hình Ảnh hướng dẩn số 4
1: Điền thông tin củ (Bạn đã đổi nhưng gì ghi lại như vậy)
2: Đăng nhập email bạn vừa đổi 
3: Chọn câu ? và câu trã lời bạn vừa đổi
4: Điền CMND củ của Shop sen cho bạn
♥Hình Ảnh hướng dẩn số 5 cuối cùng
1: Email và câu ? bạn đã đổi bên trang https://vtcgame.vn/ (nên bỏ qua.có thể đổi mới cái khác tùy thích)
2 : Điền CMND bạn muốn đổi (Ghi thì phải nhớ lần sau còn bán lại)
3 : SMS shop bán khi bán củng hũy sms Trống cho bạn cã
4 : Mã bảo vệ là Mã này ghi gì củng được.Cái này tránh người khác vào xóa yêu cầu của bạn.vì 1 mình bạn biết thôi ^,^ (Thế là xong chờ 24h phản hồi)
♣ Có những ác chua đc hổ trợ vì.Quy định VTC 1 tài khoản chĩ đổi thông tin 1 Tuần 1 lần
Có thêm 1 dòng tin nhắn như thế này
- Thông tin mới đc hổ trợ ngày 01/07 đến 09/07 nên bạn phải đợi đến ngày đó mới hổ trợ thông tin mới nhé

Các thắc mắc vui lòng Liên hệ ĐT 0126.2626.503 Yahoo Shophuykhung