• ♣ Nhận săn GM sự kiện Mùa Cưới Hoàng Đạo (đăng ký sớm để còn chổ nhé)
 • ▬ Phí dịch vụ săn GM : Giảm còn 150vcoi / 1 cặp. (Không bao gồm thẻ tổ chức)
 • - Lịch các Ngày hoàng đạo : (Khi kết thúc không hoàn thành shop trã lại 100% tiền nhận hihi )
 • o Chiều: từ Chiều: từ 15h00 – 17h00 Tối: 19h00 – 21h00.(đến h này huy sẽ vào nên đừng online nhé)
 • o Các ngày- Vào các ngày hoàng đạo (23/10; 24/10; 26/10; 29/10; 31/10; 01/11; 04/11; 05/11; 07/11; 10/11) trong khoảng thời gian từ ngày 23/10/2015 – 10/11/2015.
 • ▬ Khi đồng ý Săn GM vui lòng làm theo cú pháp : ĐT 0126.2626.503 Sen như sau 
 • - ID Nam :
 • - Pass :
 • - Pass kênh :
 • - ID Nữ :
 • - Pass :
 • - Pass kênh :
 • - Server :
 • - Trong ác nam phải có 1 thẻ Tổ chức lể hôn.hoặc 35vcoi huy tự mua nhé
 • ----------
 • Số seri :
 • Mã thẻ VTC :
 • Liên hệ ĐT 0126.2626.503 Yahoo shophuykhung Wed shop xem hướng dẩn : www.shophuykhung.com 
 • - Khi đã nhận sặn GM khách hũy nửa chừng ko làm nửa .phí 50vcoi (hoàn trã lại 150vcoi )
 • - Link sự kiện :http://au.vtcgame.vn/update/-le-cuoi-ngay-hoang-dao----su-kien-hot-nhat-thang-10-14936.html
 • ♣ Dòng Thống báo Đến lượt các bạn + Đã úp xong sẽ báo ở đay có hình ảnh
 • ♣ Số Điện Thoại Khách 1 0964046058 hn (Đã xong)
 • - Hình ảnh tổ chức xong :

 • ♣ Số Điện Thoại Khách 2 0919780313 hcm (Đã xong)
 • - Hình ảnh tổ chức xong :
 • ♣ Số Điện Thoại Khách 3 0969626495 hn (Đã xong)
 • - Hình ảnh tổ chức xong : 

 • ♣ Số Điện Thoại Khách 4 0914474992 hcm (Đã xong )
 • - Hình ảnh tổ chức xong : 

 • ♣ Số Điện Thoại Khách 5 0962296696 hn(Đến lượt)
 • - Hình ảnh tổ chức xong :
 • ♣ Số Điện Thoại Khách 6 01652537459 hn(Đã Xong)
 • - Hình ảnh tổ chức xong :

 • ♣ Số Điện Thoại Khách 7 0965435040 hn(ngừng)
 • - Hình ảnh tổ chức xong :
 • ♣ Số Điện Thoại Khách 8 0945009993 hcm (Đã Xong)
 • - Hình ảnh tổ chức xong :

 • ♣ Số Điện Thoại Khách 9 01639740282 hn (Đã Xong)
 • - Hình ảnh tổ chức xong :

 • ♣ Số Điện Thoại Khách 10 Yaho benz.bao (Đã Xong)
 • - Hình ảnh tổ chức xong :

 • ♣ Số Điện Thoại Khách 11 01647686777 hcm (Đã Xong)
 • - Hình ảnh tổ chức xong :

 • ♣ Số Điện Thoại Khách 12 01636376355 hcm 
 • - Hình ảnh tổ chức xong : 

 • ♣ Số Điện Thoại Khách 13
 • - Hình ảnh tổ chức xong :
 • ♣ Số Điện Thoại Khách 14
 • - Hình ảnh tổ chức xong :