Lượt xem trang

♣ Úp Cánh makeup Các loại

♥ Ngày 09.10.2015 Đã hoặt động úp Cánh lại
♥ đã giảm giá úp cánh còn 150k ^.^

Nhận Úp max Cánh makeup Các loại
Cánh cấp 3 ( thiên thần hoặc nữ thần ) phí up : 100vcoin 
cánh cấp 4 ( cánh mai rùa ) phí up : 100vcoi
Cánh cấp 5 ( cánh devil 180 vcoin ) phí up : 150k hoặc 200vcoi 
Cánh cấp 6 ( Trái tim FA ) Phí up :150k hoặc 200vcoi
giá trên tinh theo giá vcoin, các bạn send tiền qua ATM vui lòng tính tiền theo VND
-> Thời gian úp khoản 40 phút ^^ 1 cái cánh

♥ Khách úp 5 Cái trở lên Tính giá 100k 1 Cái 
♣ Khách úp Full 26 Cái Giá chĩ 2 Triệu - Khách úp Trên 5 Cái giá sẽ khác nhé các bạn


 
♣ Hình ãnh khách Úp Full Cánh makeup 26 Cái 
No comments: