20.10.2013 đã fix 0s nên h ko ai úp dc 0s đâu nhé (Shop ko sử dụng hach để úp điểm Fam các bạn có thể yên Tâm) 

♥ Giá góp den vào fam : 200triệu = 70k - 500triệu = 150k - 1 Tỷ den = 200k

 Giá mới ngày 11/11/2021 

- Up 50.000 Điểm Fam = Giá  200k ( Úp  2 3h xong )
- Up 100.000 Điểm Fam = Giá  300k ( Úp  3 5h xong )
Up 200.000 Điểm Fam = Giá 500k ( Úp  10h xong )
Up 500.000 điểm Fam = Giá  1.000.000 ( 1 2 ngày xong )
Up 1.000.000 Điểm Fam = Giá 2.000.000 ( 2 ngày xong )
♥ Bạn chỉ cần cho mình muộn 1 ác cloes Quản lý của fam hoặc mình vào fam cho mình lên Quản lý Shop tự làm cả ^ ^ đợi vài tiếng là xong ạ
- 1 Ngày úp dc 400.000 đến....  (Không sử dụng hach.Vì hach h ko có 0s nửa )
 Các bạn Thuê mình úp rất tiện.Các bạn tự úp phải mở 6 máy và Tiền nét + Điểm Fam rất tốn (1 máy 4k =1h mở 24h thì 1 máy = 96k 1 máy x6 máy = 576k ( 1 ngày bạn có thể úp dc tùm 60.000 trở xuống phải tốn đến 576k(chua tính điểm fam đâu ra và Ngồi canh 6 máy ^.^) Bạn úp tổng 100k sẽ tốn hơn 1 Triệu 100 ^.^
 Những khách úp Qua rất là nhiều Đã úp hơn 100 Fam.Tổng lên đến gần 100.000.000 điểm Fam

♥ Hình Ảnh Fam Shop Úp Điểm Fam cho Khách Tổng 9 Tóp Xếp Hạng.Shop đã Úp 8 Tóp lên Hạng Tháng 01/10/2017 đến 01/01/2018