♣ Nhận Úp Thẻ Sự Kiện

♪♪♪ Nhận Úp thẻ sự kiện vào ác ♪♪♪
- Giá úp thẻ sự kiện 12k = 1 Cái 7 ngày (Chỉ nhận úp trên 30 Cái - 50 100 cái điều dc)
- Khi úp xong khách được khuyến mãi Lever 7x hoặc ( lever 1 có ít %) Khách dc chọn 1 trong 2 
► khi up sự kiện sẽ được khuyến mái combo như sau :
- Khách muốn lever 1 00% + thêm shop 100k nhé 
- Khách muốn có 890 Triệu den vào ác + 100k hoặc 2 Tỷ 147 triệu den giá 200k


No comments: