Lượt xem trang

♠ Nhận Up Lever - Up Den - Rs lever 1 00% - Up Den Vào Fam


 ♥ 09/06/2020 CẬP NHẬT GIẢM GIÁ 3 DỊCH VỤ uP LEVER - rS LEVER 1 00% -uP dEN VÀO ÁC 

 ♥ BẢNG úp den vào ác của bạn và vao fam
- Úp  den vào ác  Full 2.147.000.000 = 150k (Vào ác bạn làm 30 phút xong)
- Úp den vào Fam 1.000.0000.000 = 50k - Thích bao nhiu củng có Giá 10 Tỷ den vào Fam chỉ 400k (Vào Fam bạn trong vòng 10 phút xong)

 ♥ BẢNG giá rs lever 1 00%(lần 2 rs lại sẽ giảm)
- Giá Rs lại lever 1 00% =  150k (không may bạn nhảy lên cấp làm lần 2 giá 130k)

- Lever 1 Lấy bộ Vinh danh 99 Liên hệ  Shop
- Lever 1 00% Muốn úp den vào ác nhìn đẹp liên hệ shop
- Rs lever chỉ đụng đến lever hiện tại của bạn không đụng đến icon,tủ đồ,hey nhẫn vân vân (Đồ vẩn nguyên vẹn)

 ♥ bảng giá úp lever trong ngày xong(không nhận úp tóp)

- Khuyến mãi khi úp mốc lever dưới đây : Khi úp xong sẽ dc tặng 800Tr den vào ác

- Úp lever từ 1 đến 60 Úp lever max Giá 190k (Chỉ có 1 bộ vinh danh 99) = 2 Tiếng xong
- Úp lever từ 1 đến 60 Úp lever max Giá 400k (Có Full Quà từ 6 đến 99 (Bộ 61 71 81 91 99 + 39 thẻ sự kiện = 273 Ngày) Trong 24h xong ♥ Gói úp lever thấp
- Khi úp mốc lever dưới đây Muốn lever 7x 8x 9x có bộ vinh danh 99 khách + thêm 50k sẽ có bộ bay 99
Biểu tượng cảm xúc heart
-  Cấp của bạn từ lever 1 đến 50 úp lên cấp  75 Giá 150k (không có vinh danh)Biểu tượng cảm xúc heart
-  Cấp của bạn từ lever 1 đến 50 úp lên cấp  84 Giá 160k (không có vinh danh)
-  Cấp của bạn từ lever 1 đến 50 úp lên cấp  89 Giá 170k (không có vinh danh)
-  Cấp của bạn từ lever 1 đến 50 úp lên cấp  93 Giá 180k (không có vinh danh)♥ Liên Hệ: ĐT 076.2626.503  (Không GD facebook Tránh Chóa Giã Mạo
- Hướng dẩn Chuyển tiền : http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dic.html
- Khi chuyển tiền xong Vui lòng Sen ID và Pass + Pass Kênh + Sever Vào ĐT 076.2626.503 Úp 2 tiếng  là xong song sớm sẽ báo sớm hihi
♥ Hình ảnh khách úp Lever Max 99
- Khách có thể Tham Khãm Tại Facebook của Shop úp hơn 2000 3000 Ác Max Cho khách 10 Năm qua :
- Link Facebook Shop https://www.facebook.com/ShophuykhungAudition

Video khách úp max mới nhất 06/11/2019

 Hình Ảnh Năm 2015
Bảng lever audiiton

No comments: