♠ Nhận Up Lever - Up Den - Rs lever 1 00% - Up Den Vào Fam


 ♥ 24/03/2020 CẬP NHẬT GIẢM GIÁ 3 DỊCH VỤ uP LEVER - rS LEVER 1 00% -uP dEN VÀO ÁC 

 ♥ BẢNG úp den vào ác của bạn và vao fam
- Úp  den vào ác : 880.000.000 Den = 150k - 1.720.000.000 = 200k - Full 2.147.000.000 = 250k (Vào ác bạn làm 60 phút đến 120 phút xong)
- Úp den vào Fam 1.000.0000.000 = 70k - Thích bao nhiu củng có Giá 10 Tỷ den vào Fam chỉ 500k (Vào Fam bạn trong vòng 10 phút xong)

 ♥ BẢNG giá rs lever 1 00%(lần 2 rs lại sẽ giảm)
- Giá Rs lại lever 1 00% =  150k (không may bạn nhảy lên cấp làm lần 2 giá 130k)

- Lever 1 Lấy bộ Vinh danh 99 Liên hệ  Shop
- Lever 1 00% Muốn úp den vào ác nhìn đẹp liên hệ shop
- Rs lever chỉ đụng đến lever hiện tại của bạn không đụng đến icon,tủ đồ,hey nhẫn vân vân (Đồ vẩn nguyên vẹn)

 ♥ bảng giá úp lever trong ngày xong(không nhận úp tóp)

- Khuyến mãi khi úp mốc lever dưới đây : Khách úp den vào ác 800 Triệu den + thêm 100k (Muốn nhiều hơn liên hệ shop)

- Úp lever từ 1 đến 60 Úp lever max Giá 300k (Chỉ có 1 bộ vinh danh 99) = 2 Tiếng xong
- Úp lever từ 1 đến 60 Úp lever max Giá 500k (Có Bộ 81 91 99 + 10 Thẻ sự kiện) 2 Tiếng xong
- Úp lever từ 1 đến 60 Úp lever max Giá 700k (Có Full Quà từ 6 đến 99 (Bộ 61 71 81 91 99 + 39 thẻ sự kiện = 273 Ngày) Trong 24h xong
- Up lever từ 61 đến 71 Úp lever max Giá 290 k (Chỉ có 1 bộ vinh danh 99)
- Up lever từ 71 đến 81 lever max Giá 280k 
(Chỉ có 1 bộ vinh danh 99)
- Up lever từ 81 đến 90 Úp lever max Giá 270k 
(Chỉ có 1 bộ vinh danh 99)
- Up lever từ 91 đến  Úp lever max Giá 260k 
(Chỉ có 1 bộ vinh danh 99)


 ♥ Gói úp lever thấp
- Khi úp mốc lever dưới đây Muốn lever 7x 8x 9x có bộ vinh danh 99 khách + thêm 100k sẽ có bộ bay 99
Biểu tượng cảm xúc heart
-  Cấp của bạn từ lever 1 đến 50 úp lên cấp  75 Giá 200k (không có vinh danh)Biểu tượng cảm xúc heart
-  Cấp của bạn từ lever 1 đến 50 úp lên cấp  84 Giá 230k (không có vinh danh)
-  Cấp của bạn từ lever 1 đến 50 úp lên cấp  89 Giá 260k (không có vinh danh)
-  Cấp của bạn từ lever 1 đến 50 úp lên cấp  93 Giá 270k (không có vinh danh)(Muốn có bộ vinh danh 81 91 + Hơn 10 thẻ sự kiện Giá 450k )
-  Cấp của bạn từ lever 1 đến 50 úp lên cấp  97 Giá 290k (không có vinh danh)(Muốn có bộ vinh danh 81 91 99 + Hơn 10 thẻ sự kiện Giá 500k )♥ Liên Hệ: ĐT 076.2626.503  (Không GD facebook Tránh Chóa Giã Mạo
- Hướng dẩn Chuyển tiền : http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dic.html
- Khi chuyển tiền xong Vui lòng Sen ID và Pass + Pass Kênh + Sever Vào ĐT 076.2626.503 Úp 2 tiếng  là xong song sớm sẽ báo sớm hihi
♥ Hình ảnh khách úp Lever Max 99
- Khách có thể Tham Khãm Tại Facebook của Shop úp hơn 2000 3000 Ác Max Cho khách 10 Năm qua :
- Link Facebook Shop https://www.facebook.com/ShophuykhungAudition

Video khách úp max mới nhất 06/11/2019

 Hình Ảnh Năm 2015
Bảng lever audiiton

No comments: