♥♥ Úp Điểm Fam Siêu Tốc Giá Rẻ Nhất ♥♥
- Up 50.000 Điểm Fam = Giá 200k ( Úp 2 3h xong )
- Up 100.000 Điểm Fam = Giá 300k ( Úp 3 5h xong )
- Up 200.000 Điểm Fam = Giá 550k ( Úp 10h xong )
- Up 500.000 điểm Fam = Giá 1.200.000 ( 1 2 ngày xong )
- Up 1.000.000 Điểm Fam = Giá 2.000.000 ( 2 ngày xong )
♥ Khi bạn chuyển khoản xong : Cho shop vào Fam bạn 1 ác cho lên làm quảng lý để duyệt ác úp của shop (Hoặc có thể cho shop muộn ác phó hoặc chủ fam điều dc nếu ko online)
 Dàn Máy Úp Dịch Vụ 


- Tổng úp hơn 10.000 Fam từ năm 2012 đến nay