Mã số 4003 Girl Lv 5 Giá 2.999.999 - 42 icon đẹp + 8icon tùy chọn - 1 Giầy bay - 1 Mặt vip ác quỷ - Nhiều bộ vip + đồ bộ ẩn đẹp - 3 Hiệu ứng vĩnh viễn - thẻ ohyeah + hiệu ứng tên 25 ngày - DJ + Bục đứng mới mua 1 năm - 35 Trang sức (Full Thông Tin)
♥ Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
♥ Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
♥ Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam
♥ Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com