♥ Mã 4014 Girl Lv 76 Giá 1.199.999 - 9 icon - 1 Cánh bay - 1 Giầy bay - Có thẻ đổi tên - Mặt vip thiên thần - Đồ bộ vip + Đồ bộ ẩn đẹp - 1 Bộ black - 1 Hiệu ứng - Thẻ giảm giá 10 30 50% - Bục đứng 14 tháng - 5 thẻ mình nè - 60 Trang sức (Full Thông Tin)
♥ Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
♥ Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
♥ Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam
♥ Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com