♥ Mã số 4016 Girl Lv 13 Giá 3.699.999 - 24icon + icon TThộmệnh - 2 Cánh bay + băng giá lấp lánh - 1 Giầy bay - Đồ bộ vip + Bộ ẩn đẹp - 1 bộ black - Thẻ giảm giá 30 50% - 2 thẻ đổi đồ 7 ngày - DJ vĩnh viễn - 60 Trang sức (Full Thông Tin)
♥ Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
♥ Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
♥ Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam
♥ Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com