Mã số 4114 Boy Lv 61 Giá 3.399.999 - 40 icon - thẻ đổi tên - 1 Cánh bay - 1 Bộ bay mùa đông lấp lánh - 2 Mặt VIP - Đồ bộ vip + Bộ ẩn nhiều đẹp - 2 Bộ black - 2 HN Tay - 7 thẻ GG 50% - 51 Trang sức đẹp (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Úp Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com