Mã số 4115 Girl Lv 93 Giá 1.699.999 - 8 icon đẹp + icon VIP Xanh - 1 cánh bay - 2 Mặt VIP + Nhiều mặt ẩn đẹp - Đồ bộ vip + Đồ bộ ẩn siêu đẹp - Bộ vinh danh 99 - 4 Hiệu ứng Tay + 2 FN - 5 thẻ GG 30% - 1 Guitar - DJ 5 tháng - Bục đứng 3 tháng - 21 Trang sức (Full Thông Tin)
Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Úp Lever
Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com