Boy Max 99 Có 40 ác Giá 450k - Tên trống ẩn - Full Vinh danh 61 71 81 91 99 - Thẻ sự kiện còn hơn 200 ngày - ít đồ sự kiện + 2 Trang sức (Thông tin Trống mua về điền thông tin - Tài khoản k theo dín tên)