(Ghim) Bán Fam Tóp quý - Top tổng - Thu Mua Fam - Góp Den Vào Fam
Mua Ngay
 Bán Fam Tóp quý và Tóp Fam tổng 
>
♥ Thu Mua Fam Trên 1 Triệu điểm Fam đến 100 triệu điểm (Kích mã số diss củng mua ạ)
(Ghim)Bán Max Boy + Girl Lever 91 + 99 Giá 400k ( Full 5 bộ vinh danh 61 71 81 91 99 )
Mua Ngay
- Bán Xác Boy + Girl Max Lever 99 Full 5 Bộ vinh danh 61 71 81 91 99
(Ghim) Nhận Úp Lever Theo Yêu Cầu + Exp Lẻ 8 ngày Max
Mua Ngay
♥ Nhận Úp Lever Theo Yêu Cầu (Siêu an toàn chua bị khóa bao h)
(Ghim)Dịch Vụ - Up Den Vào Ác - Úp Lever > Úp Điểm Fam - Up Lv Baby Max 50
Mua Ngay

 Nhận Up Cấp Lever BaBy Max cấp 50 = 150k 
- Úp = 6 ác 12h xong (bạn chọn tích cách rồi shop úp ạ)


Nhận Up Den Vào Ác ( Đặt biệt lever 1 úp củng dc)  KHÔNG PHÂN THÂN 
- 30m den = 100k - 50mden = 150k - 100m den = 200k ( 3h >5h xong)
- 200m den = 300k - 500m den = 400k ( 2 > 5 ngày ) 
♥ Giá Úp Den Vào Fam 
- 1.000.0000.000 den = 100k ( góp nhiều giá rẻ inbox shop ạ)
- Úp từ 00h đến 12h trưa ( 12h trưa bạn chơi đến 11h50 bình thường ạ)


Nhận Úp Điểm Fam Siêu Rẻ + Siêu Nhanh
- Up 50.000 Điểm Fam = Giá 200k ( Úp 5h xong )
- Up 100.000 Điểm Fam = Giá 300k ( Úp 8h xong )
- Up 200.000 Điểm Fam = Giá 550k ( Úp 15h xong )
- Up 500.000 điểm Fam = Giá 1.200.000 ( 1 2 ngày xong )
- Up 1.000.000 Điểm Fam = Giá 2.000.000 ( 2 ngày xong )

♥ Khi bạn chuyển khoản xong : Cho shop vào Fam bạn 1 ác cho lên làm quảng lý để duyệt ác úp của shop (Hoặc có thể cho shop muộn ác phó hoặc chủ fam điều dc nếu ko online)


Nhận Up Lever Cấp Theo Yêu Cầu (Chua bao h khóa)
- Úp từ cấp 10 20 30 đến cấp Max 99 Giá 990k ( 7 ngày xong ạ)
Mã số 4154 Girl Max 99 Giá 3.399.999 - 25 icon - icon Hàng 1 Vàng siêu chọn lọc
Mua Ngay
Mã số 4154 Girl Max 99 Giá 3.399.999 - 25 icon - icon Hàng 1 Vàng siêu chọn lọc - 3 Cánh bay - 2 Bộ bay - 1 Giầy bay - Mặt vip thiên thần - Đồ bộ vip + Đồ bộ ẩn đẹp - 2 Bộ black - 1 Hiệu ứng trái tim V.viễn- 4 Hiệu ứng Tay + 1 HUFn - Thẻ GG 10 30 50% - 1 Guitar - 49 trang sức (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua&Bán Fam - Úp Den - Úp Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4153 Girl Lv 6 Giá 3.499.999 - Thẻ đổi tên - 33 icon đẹp + VIP xanh
Mua Ngay
Mã số 4153 Girl Lv 6 Giá 3.499.999 - Thẻ đổi tên - 33 icon đẹp + VIP xanh - Baby max lv + Đồ baby dể thương - 2 Cánh bay - Bộ bay mùa đông - 2 Mặt VIP - Đồ bộ vip nhiều siêu đẹp +Đồ bộ ẩn nhiều + Đồ bộ mới nhiều- 3 Bộ black - 3 HuT + 2 HuFn - 2 Guitar - 52 Trang sức đẹp + Bó hoa hồng vĩnh viễn (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua&Bán Fam - Úp Den - Úp Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4152 Boy Max 99 94% Giá 1.599.999 - 4 icon - Baby Lv Max - 2 Mặt VIP
Mua Ngay
Mã số 4152 Boy Max 99 94% Giá 1.599.999 - 4 icon - (Baby max Lv + Bộ đồ ) 2 Mặt VIP - Đồ bộ vip + Bộ ẩn đẹp - 2 Bộ Black - Đồ phối siêu đẹp chai - DJ 2 tháng + Bục 9 tháng - 31 Trang sức (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua&Bán Fam - Úp Den - Úp Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã sô 4151 Boy Lv 38 Giá 1.149.999 - 1 icon BG PLATINUM - 2 Cánh bay - Thẻ đổi tên

Mua Ngay
Mã sô 4151 Boy Lv 38 Giá 1.149.999 - 1 icon BG PLATINUM - 2 Cánh bay - Thẻ đổi tên - 1 Mặt VIP - Đồ bộ vip + Nhiều bộ ẩn đẹp - 1 Bộ black quý tộc - 4 Thẻ GG 30% + 50% - 26 Trang sức + Máy tính bảng lấp lánh (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua&Bán Fam - Úp Den - Úp Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã sô 4150 Girl Lv 87 Giá 1.999.999 - 24 icon đẹp - Thẻ đổi tên
Mua Ngay
Mã sô 4150 Girl Lv 87 Giá 1.999.999 - 24 icon đẹp - Thẻ đổi tên - 2 Mặt vip - Nhiều bộ vip đẹp + Bộ ẩn - 1 Bộ black Uni Elly - 1 HuFn - DJ + Bục đứng vĩnh viễn - 69 Trang sức+ Máy tính bảng lấp lánh (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua&Bán Fam - Úp Den - Úp Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã sô 4149 Girl Max 99 Giá 3.799.999 - Hơn 59 icon siêu đẹp - 1 Tóc bay
Mua Ngay
Mã sô 4149 Girl Max 99 Giá 3.799.999 - Hơn 59 icon siêu đẹp - 1 Tóc bay lấp lánh - 1 Giầy bay - 2 Bộ bay Mùa xuân + Royal Black - 2 Mặt vip + Nhiều mặt ẩn mới siêu đẹp - Nhiều bộ vip + book ẩn siêu đẹp + 4 Bộ black - 3 HuT + 3 Hu FN - DJ + Bục còn 2 tháng + 2 Bục vĩnh viễn - 2 Guitar - 109 Trang sức đẹp + Máy tính bảng lấp lánh (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua&Bán Fam - Úp Den - Úp Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã sô 4148 Boy Lv 6 Giá 3.999.999 - 33icon đẹp + Vip xanh - 1 Tóc bay + 2 Bộ bay
Mua Ngay
Mã sô 4148 Boy Lv 6 Giá 3.999.999 - 33icon đẹp + Vip xanh - 1 Tóc bay + 2 Bộ bay mùa đông + Hoang Gia lấp lánh - 2 Cánh bay - 1 Mặt vip + Mặt ẩn - Nhiều bộ vip đẹp + Nhiều bộ ẩn siêu đẹp - 2 Bộ black - 1 HuT + 1HuFn - DJ + Bục đứng 4 tháng + 2 bục vĩnh viễn - 1 Guitar - 72 Trang sức đẹp (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua&Bán Fam - Úp Den - Úp Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4147 Girl Lv 11 Giã 2.999.999 - Baby lv max + Đồ baby - Thẻ đổi tên
Mua Ngay
Mã số 4147 Girl Lv 11 Giã 2.999.999 - Baby lv max + Đồ baby - Thẻ đổi tên - hơn 52icon đẹp - 1 Cánh bay - 1 Giầy bay - Nhiều bộ đồ vip + bộ ẩn nhiều siêu đẹp - 2 Bộ black - Bộ Vinh danh 99 - 3 hiệu ứng vĩnh viễn - Thẻ giàm giá 10 30 50% - DJ vĩnh viễn + Bục đứng 4 tháng - 2 Guitar - 78 Trang sức (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua&Bán Fam - Úp Den - Úp Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4146 Boy Lv 6 Giá 3.999.999 - 51 icon đẹp + icon BG P PLATINUM

Mua Ngay
Mã số 4146 Boy Lv 6 Giá 3.999.999 - 51 icon đẹp + icon BG P PLATINUM - 541k điểm thông báo - 1 Cánh bay - 1 Bộ bay lấp lánh - 2 Mặt vip - Đồ bộ vip + Đồ bộ ẩn nhiều siêu đẹp - Đồ nhiều phối đẹp - Bục đứng vĩnh viễn + DJ + Bục + Thẻ TG + Thú nuôi mới mua 1 năm - HU mai vàng - 61 Trang sức đẹp (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua&Bán Fam - Úp Den - Úp Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4145 Boy Max 99 Giá 3.399.999 - 38 icon đẹp - 1 Cánh bay - 2 Bộ bay
Mua Ngay
Mã số 4145 Boy Max 99 Giá 3.399.999 - 38 icon đẹp - 1 Cánh bay - 2 Bộ bay - 1 Mặt vip thiên thần + Mặt Ẩn - Nhiều bộ vip + Bộ ẩn nhiều siêu đẹp - Bục đẹp mới mua 1 năm - 3 Bộ black - 2 Hiệu ứng tay + 1 FN - Thẻ giảm giá 30% - 36 Trang sức + Bó hoa hồng vĩnh viễn + Máy tính bảng lấp lánh (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua&Bán Fam - Úp Den - Úp Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4144 Boy Max 99 Giá 2.199.999 18 icon đẹp - 1 Cánh bay
Mua Ngay
Mã số 4144 Boy Max 99 Giá 2.199.999 18 icon đẹp - 1 Cánh bay - Đồ bộ vip + Bộ ẩn đẹp - Đồ nhiều phối siêu đẹp chai - 2 Hiệu ứng 1 Tay + 1 FN - Tóc ẩn chấn nhận tím - 49 Trang sức (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Up Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4143 Boy Lv 30 GiáT 2.499.999 - 29 icon đẹp - 1 Cánh bay
Mua Ngay
Mã số 4143 Boy Lv 30 GiáT 2.499.999 - 29 icon đẹp - 1 Cánh bay - Mặt vip thiên thần - Nhiều bộ vip + bộ ẩn đẹp + 1 bộ black Uni kebil - 1 Bộ du lịch lấp lánh - Đồ phối đủ bộ siêu đẹp - DJ + Bục đứng 4 tháng - 28 Trang sức + Máy tính bảng lấp lánh (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Up Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4142 Boy Max 99 84% Giá 2.699.999 - 11 icon đẹp + VIP Xanh - 3 Cánh bay

Mua Ngay
Mã số 4142 Boy Max 99 84% Giá 2.699.999 - 11 icon đẹp + VIP Xanh - 3 Cánh bay - Bộ bay + Tóc bay mùa đồ lấp lánh - 2 Mặt VIP - Đồ bộ vip + Bộ đồ ẩn nhiều siêu đẹp - 2 Bộ black - 2 Hiệu ứng Tay + FN - DJ 6 tháng + Bục mới mua 1 năm - 44 Trang sức đẹp + Máy tính bảng lấp lánh (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Up Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4141 Boy Lv 62 Giá 899.999 - 2 icon - Đồ bộ vip + Bộ ẩn đẹp

Mua Ngay
Mã số 4141 Boy Lv 62 Giá 899.999 - 2 icon - Đồ bộ vip + Bộ ẩn đẹp - Mặt Vip thiên thần - Đồ nhiều phối đẹp trai - 2 DJ 3 tháng + 6 tháng - 29 Trang sức (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Up Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4140 Boy Lv 5 Giá 2.199.999 - 20 icon đẹp - 2 Cánh bay

Mua Ngay
Mã số 4140 Boy Lv 5 Giá 2.199.999 - 20 icon đẹp - 2 Cánh bay - Đồ bộ vip + đồ ẩn đẹp - Bộ black hoàng kim - Mặt vip thiên thần - Thẻ ohyeah - 2 DJ 1 năm - 2 Bục đứng 4 tháng - 25 Trang sức (Full Thông Tin)
Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Up Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4139 Boy Lv 16 Giá 1.649.999 - Thẻ đổi tên - 3 icon
Mua Ngay
Mã số 4139 Boy Lv 16 Giá 1.649.999 - Thẻ đổi tên - 3 icon - 1 Giầy bay mùa đông lấp lánh - Mặt ác quỷ - Nhiều bộ vip + ẩn đẹp - Ác đồ nhiều phối đẹp chai - 3 hiệu ứng vĩnh viễn - Thẻ đổi đồ 30 ngày - 18 thẻ GG 30% 9 thẻ GG 50% siêu đã - 33 Trang sức + Bó hoa hồng vĩnh viễn (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Up Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4138 Boy Lv 5 Giá 699.999 - Thẻ đổi tên - 2 icon + icon BG Gold

Mua Ngay
Mã số 4138 Boy Lv 5 Giá 699.999 - Thẻ đổi tên - 2 icon + icon BG Gold - Nhiều bộ ẩn đẹp - Đồ phối đẹp chai - 1 Hiệu ứng Tay - 2 thẻ giảm giá 30% - 2 Bục đứng đẹp còn nhiều tháng - 8 Trang sức (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Up Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4137 Boy Lv 47 Giá 2.299.999 - 9 icon - Ác có 69vcoin - 3 Cánh bay
Mua Ngay
Mã số 4137 Boy Lv 47 Giá 2.299.999 - 9 icon - Ác có 69vcoin - 3 Cánh bay - Nhiều bộ vip + Bộ ẩn đẹp + Bộ kỹ niệm 15 năm Unicorn - Mặt VIP thiên thần - 1 HU Tay - DJ vĩnh viễn - 41 Tramg sức (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4136 Girl Lv 5 (Giá Rẻ Tết 1.499.999) - Thẻ đổi tên - 28 icon đẹp

Mua Ngay
Mã số 4136 Girl Lv 5 (Giá Rẻ Tết 1.499.999) - Thẻ đổi tên - 28 icon đẹp - Bộ đồ vip + Black quý tộc - Bộ Unicorn 15 năm - Nhiều thẻ giảm giá 30 50% - 2 Guitar - 15 Trang sức(Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Up Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4135 Boy Lv 29 (Giá Rẻ Tết 2.399.999) - 29 icon đẹp - 1 Cánh bay

Mua Ngay
Mã số 4135 Boy Lv 29 (Giá Rẻ Tết 2.399.999) - 29 icon đẹp - 1 Cánh bay - Mặt vip thiên thần - Nhiều bộ vip + bộ ẩn đẹp + 1 bộ black Uni kebil - Đồ phối đủ bộ siêu đẹp - DJ + Bục đứng 4 tháng - 28 Trang sức + Máy tính bảng lấp lánh (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Up Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Girl Max 99 Có 20 ác Giá 499k - Tên trống ẩn
Mua Ngay
Girl Max 99 Có 20 ác Giá 499k - Tên trống ẩn - Full Vinh danh 61 71 81 91 99 - Thẻ sự kiện còn hơn 200 ngày - ít đồ sự kiện + 2 Trang sức (Thông tin Trống mua về điền thông tin - Tài khoản k theo dín tên)
Boy Max 99 Có 40 ác Giá 499k - Tên trống ẩn
Mua Ngay
Boy Max 99 Có 40 ác Giá 499k - Tên trống ẩn - Full Vinh danh 61 71 81 91 99 - Thẻ sự kiện còn hơn 200 ngày - ít đồ sự kiện + 2 Trang sức (Thông tin Trống mua về điền thông tin - Tài khoản k theo dín tên)
Mã 4134 Boy Lv 10 (Giá Rẻ Tết 4.999.999) - hơn 57 icon đẹp - Thẻ đổi tên- 6 Cánh bay

Mua Ngay
Mã 4134 Boy Lv 10 (Giá Rẻ Tết 4.999.999) - hơn 57 icon đẹp - Thẻ đổi tên- 6 Cánh bay - Đồ baby dể thương - 1 Bộ bay mùa xuân - 2 Mặt vip - Nhiều bộ đồ vip + Bộ đồ ẩn đẹp - 3 Bộ black - 6 Hiệu ứng vĩnh viễn - 2 Guitar - 1 DJ + 2 Bục đứng viễn - 106 Trang sức đẹp + Máy tính bảng lấp lánh(Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4132 Girl Lv 23 (Giá Tết Rẻ 3.599.999) - 44 icon đẹp - 5 Cánh bay
Mua Ngay
Mã số 4132 Girl Lv 23 (Giá Tết Rẻ 3.599.999) - 44 icon đẹp - 5 Cánh bay - 1 Bộ bay Bkack Queen 3000vcoin - 1 Giầy bay - 2 Mặt VIP - Nhiều bộ vip đẹp + 2 Bộ + Bộ ẩn rất nhiều - 3 Bộ black - 1 Hiệu ứng tay + 1 Hiệu ứng FN - Bục đứng 3 tháng - 48 Trang sức đẹp + Máy tính bảng lấp lánh + Bóa hoa hồng Vviễn (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Up Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4131 Girl Max 99 (Giá Tết Rẻ 3.499.999) - 43 icon đẹp + icon VIP Xanh - 2 Cánh bay
Mua Ngay
Mã số 4131 Girl Max 99 (Giá Tết Rẻ 3.499.999) - 43 icon đẹp + icon VIP Xanh - 2 Cánh bay - 1 Tóc bay mùa đông lấp lánh - 1 Mặt vip ác quỷ - Nhiều bộ vip đẹp + Bộ đồ ẩn siêu đẹp - 4 Bộ black - 1 HUTay + 1 HUFN - Hiệu ứng tên vĩnh viễn - Thẻ giảm giá 30 50% - DJ + Bục đứng vĩnh viễn - 55 Trang sức đẹp (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Up Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4130 Girl Lv 60 (Giá Rẻ Tết 2.999.999) - Hơn 43 icon đẹp - 2 Cánh bay
Mua Ngay
Mã số 4130 Girl Lv 60 (Giá Rẻ Tết 2.999.999) - Hơn 43 icon đẹp - 2 Cánh bay - 2 Bộ bay mùa đông + Bộ bay black queen 3000vcoin - 2 Mặt vip + 2 bộ black quý tộc + nhiệt đới - 1 HUFN + 1 HUTay - 6 Guitar - DJ 4 tháng + 2 Bục đứng 1 tháng - 89 Trang sức (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Up Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4129 Boy Lv 5 (Giá Tết Rẻ 3.299.999) - 48 icon siêu đẹp - Thẻ đổi tên - 1 Cánh bay

Mua Ngay
Mã số 4129 Boy Lv 5 (Giá Tết Rẻ 3.299.999) - 48 icon siêu đẹp - Thẻ đổi tên - 1 Cánh bay - 1 Bộ bay mùa xuân - 1 Giầy bay - Mặt vip ác quỷ - Đồ bộ vip + Bộ đồ ẩn đẹp - Bộ vinh danh 91 - Đồ nhiều phối siêu đẹp chai - 2 hiệu ứng vĩnh viễn - 9 thẻ giảm giá 30% - DJ vĩnh viễn - 7 Guitar vĩnh viễn - 40 Trang sức (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Up Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4128 Girl Lv 5 (Giá Tết Rẻ 2.999.999) Thẻ đổi tên - 41 icon đẹp
Mua Ngay
Mã số 4128 Girl Lv 5 (Giá Tết Rẻ 2.999.999) Thẻ đổi tên - 41 icon đẹp + 3 icon CHĐạo - 2 Cánh bay - 2 Mặt VIP - Đồ baby vài bộ - 1 Bóng bay - Nhiều bộ vip + bộ ẩn đẹp - 1 DJ vĩnh viễn + DJ + 2 Bục đứng 2 tháng - 46 Trang sức đẹp + Máy tính bảng lấp lánh + 2 cánh makeup max cấp (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Up Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4127 Girl Lv 5 Giá (Giá Tết Rẻ 799.999) Thẻ đổi tên

Mua Ngay
Mã số 4127 Girl Lv 5 Giá (Giá Tết Rẻ 799.999) Thẻ đổi tên - 0 icon 2 Cánh bay - 1 Bộ black quý tộc - Đồ phối dể thương - Thẻ
GG
10 30$ - 13 Trang sức (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Up Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4126 Giá (Giá Tết Rẻ 3.499.999) - 15 icon - TK còn 149vcoin - 3 Cánh bay

Mua Ngay
Mã số 4126 Giá (Giá Tết Rẻ 3.499.999) - 15 icon - TK còn 149vcoin - 3 Cánh bay + Băng giá lấp lánh - 2 vương miện lấp lánh - 1 Giầy bay - Bộ bay mùa đông - Đồ bộ vip nhiều siêu đẹp + Bộ ẩn đẹp - 3 Bộ black- Bộ vinh danh 91 - 2 Mặt VIP - 4 Hiệu ứng vĩnh viễn - 2 DJ + 2 Bục đứng 3 tháng - 47 Trang sức + Bó hoa hồng vĩnh viễn (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Up Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4125 Girl Lv 10 (Giá Tết Rẻ 2.499.999) - Thẻ đổi tên - 50 icon siêu đẹp
Mua Ngay
Mã số 4125 Girl Lv 10 (Giá Tết Rẻ 2.499.999) - Thẻ đổi tên - 50 icon siêu đẹp + icon CHD - Đồ bộ vip + bộ ẩn rất nhiều - DJ + 2 Bục đứng 3 món vĩnh viễn - 15 Trang sức (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Up Lever
Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4124 Girl Lv Max 99 (Giá Tết Rẻ 3.399.999) - Hơn 51 icon đẹp - 3 Cánh bay
Mua Ngay
Mã số 4124 Girl Lv Max 99 (Giá Tết Rẻ 3.399.999) - Hơn 51 icon đẹp - 3 Cánh bay - 2 Mặt VIP - Đồ bộ vip nhiều đẹp + Đồ bộ ẩn nhiều - 4 Bộ black - 5 Hiệu ứng vĩnh viễn - DJ + Bục đứng 8 tháng + Bục vĩnh viễn - 2 Guitar - 71 Trang sức đẹp + Máy tính bảng lấp lánh (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Up Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4123 Girl Lv 5 Giá 3.999.999 49 icon siêu đẹp + 4 icon CHD + VIP xanh

Mua Ngay
Mã số 4123 Girl Lv 5 Giá 3.999.999 49 icon siêu đẹp + 4 icon CHD + VIP xanh - Thẻ đổi tên - 2 Cánh bay - 1 Bóng bay - Mặt vip thiên thần - Đồ bộ vip + Bộ đồ ẩn nhiều đẹp - 4 Bộ black -2 Hiệu ứng tay + 2 FN - 1 Guitar - Bục đúng 8 tháng - 36 Trang sức (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Up Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4122 Girl Lv 5 (Giá Rẻ tết 3.299.999 ) - 46 icon đẹp - 4 Cánh bay
Mua Ngay
Mã số 4122 Girl Lv 5 (Giá Rẻ tết 3.299.999 ) - 46 icon đẹp - 4 Cánh bay - 2 Bộ bay hoa hồng + Royal - Tóc bay mùa đông + Giày bay mai vàng - Đồ bộ vip + bộ ẩn nhiều đẹp - 4 Bộ black - 3 Hiệu ứng vĩnh viễn - Bục đứng vĩnh viễn - 91 Trang sức + Bó hoa hồng vĩnh viễn (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Up Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4116 Girl Lv 5 Giá 2.799.999 - 43 icon đẹp + 8icon tùy chọn

Mua Ngay
Mã số 4116 Girl Lv 5 Giá 2.799.999 - 43 icon đẹp + 8icon tùy chọn - icon P Bigame - 1 Giầy bay - 1 Mặt vip ác quỷ - Nhiều bộ vip + đồ bộ ẩn đẹp - 2 hiệu ứng Tay + 1 FN - DJ + Bục đứng 7 tháng - 35 Trang sức (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Úp Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4115 Girl Lv 93 Giá 1.699.999 - 8 icon đẹp + icon VIP Xanh - 1 cánh bay
Mua Ngay
Mã số 4115 Girl Lv 93 Giá 1.699.999 - 8 icon đẹp + icon VIP Xanh - 1 cánh bay - 2 Mặt VIP + Nhiều mặt ẩn đẹp - Đồ bộ vip + Đồ bộ ẩn siêu đẹp - Bộ vinh danh 99 - 4 Hiệu ứng Tay + 2 FN - 5 thẻ GG 30% - 1 Guitar - DJ 5 tháng - Bục đứng 3 tháng - 21 Trang sức (Full Thông Tin)
Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Úp Lever
Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4114 Boy Lv 61 Giá 3.399.999 - 40 icon - thẻ đổi tên - 1 Cánh bay
Mua Ngay
Mã số 4114 Boy Lv 61 Giá 3.399.999 - 40 icon - thẻ đổi tên - 1 Cánh bay - 1 Bộ bay mùa đông lấp lánh - 2 Mặt VIP - Đồ bộ vip + Bộ ẩn nhiều đẹp - 2 Bộ black - 2 HN Tay - 7 thẻ GG 50% - 51 Trang sức đẹp (Full Thông Tin)
 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Úp Lever
 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com
Mã số 4104 Girl Lv 41 Giá 2.599.999 - 29 icon đẹp - Thẻ đổi tên - 1 bộ bay
Mua Ngay
✅Mã số 4104 Girl Lv 41 Giá 2.599.999 - 29 icon đẹp - Thẻ đổi tên - 1 bộ bay Royal Black 3000vcoin - 2 Mặt VIP - 1 Tóc bay lấp lánh - 1 Giầy bay - Đồ bộ vip + Bộ ẩn nhiều đẹp - 3 Bộ black - 2Hiệu ứng Tay + 1 FN - DJ + Bục đứng 8 tháng - 35 Trang sức + Máy tính bảng lấp lánh (Full Thông Tin)
💙 Hướng dẩn giao dịch mua ác Truy Cập Web http://www.shophuykhung.com/p/huong-dan-giao-dich.html
📞 Liên hệ : ĐT 076.2626.503 không nhận giao dịch qua Facebook
💜 Shop Thu Mua Ác + Úp Điểm Fam + Mua Fam - Bán Fam - Úp Lever
💛 Xem ác Khác Tại www.shophuykhung.com