♥ Nhận Úp max Cánh makeup Các loại (Úp màu sắc + lấp lánh k phí)
- Cánh cấp 3 ( thiên thần hoặc nữ thần ) phí up : 80k
- Cánh cấp 4 ( cánh mai rùa ) phí up : 80k
- Cánh cấp 5 ( cánh devil ) phí up : 120k
- Cánh cấp 6 ( Trái tim FA ) Phí up :150k
- Yêu cầu có cánh ạ ( úp 1 cánh 2 3 tiếng) Cánh Evil + FA 5 6 tiếng)
- Up 2 cái trở lên giá siêu rẻ

♥ Hình ảnh Max cấp + Màu + Lấp lánh